Γιώτα

Γιώτα Γιανναρά

Εισηγήτρια

Απόφοιτη Νηπιαγωγός του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια με κύριο θέμα τους τη μάθηση μέσω
μουσικοκινητικής και παιχνιδιού, με την ειδική διαπαιδαγώγιση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς και ως εμψυχώτρια σε
προγράμματα που αφορούν τη δημιουργική απασχόληση.

Χαίρομαι όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδιά και γι’ αυτό το λόγο προσπαθώ διαρκώς να μαθαίνω καινούργια πράγματα τα οποία στοχεύουν στην καλύτερη εκμάθησή τους.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου ακολούθησα τον τομέα της πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός μου είναι μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας, τα παιδιά να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να μάθουν πως πρέπει να τις χρησιμοποιούν τόσο για την βελτίωση των γνώσεών τους όσο και για την ψυχαγωγία που μπορούν να τους προσφέρουν.