Κώστας

Κώστας Αρπατζάνης

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών με διάθεση να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, προσφέρει στους μαθητές με τον πλέον κατανοητό τρόπο τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική και παραγωγική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η αγάπη του για την τεχνολογία και την γνώση από μικρή ηλικία είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση δεξιοτήτων σε πολλά αντικείμενα όπως:

  • Microsoft Office σε advanced επίπεδο
  • 3D Graphics & Animation (Blender, Maya, 3DS MAX)
  • Επεξεργασία Εικόνας
  • Δημιουργία & Επεξεργασία Βίντεο
  • Προγραμματισμός (PHP, C#)
  • Game Design (Unity, Game Maker Studio, GoDot)
More Info

MS Office
Programming
3D Graaphics
Game Design