Κατιάνα

Κατιάνα Μαστροκώστα

Εισηγήτρια

Μέσα από τα Technokids μου δίνεται η ευκαιρία να συνδυάσω τις νέες τεχνολογίες με την παραδοσιακή διδασκαλία με αποτέλεσμα την βέλτιστη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές μας.

More Info

Επικοινωνία
Μεταδοτικότητα
Πληροφορική