Τα TechnoKids Ωρωπού διοργανώνουν σεμινάριο για τη νέα δωρεάν πλατφόρμα έκδοσης παραστατικών της ΑΑΔΕ “timologio”.

Από τις 1/10/2021 γίνεται υποχρεωτική η αποστολή τιμολογίων στο myData. Το “timologio” παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ και μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα να εκδίδονται ψηφιακά τα παραστατικά των επιχειρήσεων και να διαβιβάζονται ταυτόχρoνα στο myDATA.

Πώς λειτουργεί το timologio
Μέσω της εφαρμογής αυτής, μια επιχείρηση μπορεί να:

 • Διαμορφώσει το προφίλ της
 • Συνθέσει το πελατολόγιο της
 • Οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
 • Εκδώσει  και αποθηκεύσει σε μορφή pdf  τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.)

Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το timologio, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα  και αυτόματα τη σύνοψη της συναλλαγής στο myDATA του εκδότη (έσοδα) και του λήπτη (έξοδα).

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 3 ώρες και θα καλυφθούν τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Απόκτηση κλειδιού και εισαγωγή στο σύστημα
 • Επεξήγηση περιβάλλοντος λειτουργίας της εφαρμογής
 • Εισαγωγή απαραίτητων στοιχείων για εκκίνηση χρήσης της εφαρμογής
 • Εισαγωγή των στοιχείων επιχείρησης
 • Δημιουργία κατηγοριών παραστατικών
 • Δημιουργία αγαθών & υπηρεσιών και ομαδοποίηση τους
 • Δυνατότητα δημιουργίας πελατολογίου μέσα στην εφαρμογή
 • Διαδικασία έκδοσης παραστατικών
 • Μεταφορά δεδομένων στο myData

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες μας στο κέντρο πληροφορικής Ωρωπού 28ης Οκτωβρίου 6 – 1ος όροφος (άνωθεν του ταχυδρομείου).

Θα παρέχουμε γραφική ύλη για λήψη σημειώσεων και οι συμμετέχοντες θα χρειάζεται να έχουν μαζί τους τα φορολογικά τους στοιχεία (ΑΦΜ, κωδικούς TaxisNet)

Θα γίνουν 3 σεμινάρια στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες

 • Τετάρτη 15/9/2021 18:30
 • Σάββατο 18/9/2021 14:30
 • Κυριακή 19/9/2021 10:00

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22950 39016